Team Coaching

Coaching toegepast in een teamsituatie…

Om teamdynamiek op te bouwen voor maximale prestaties en het team te laten functioneren als meer dan de som der delen.

Voordelen van teamcoaching zijn onder andere:

 • Verbetert de teamprestaties
 • Bouwt vertrouwen, verantwoordelijkheid en productiviteit
 • Verhoogt betrokkenheid en behoud van personeel
 • Stimuleert innovatie

Mijn aanpak voor team coaching

Mijn aanpak voor team coaching is gebaseerd op het ontwikkelen van het zelforganiserend vermogen, of zelfredzaamheid, van het team. Ik maak in co-creatie met het team een programma op maat waarbij de dagelijkse praktijk het leerplatform vormt. Bouwstenen zijn o.a.:

 • Kenmerken van Zelf (re)organiserende/zelfredzame teams
 • Bereikbare doelen
 • Persoonlijke identiteit vs Team identiteit
 • Onderlinge verwachtingen
 • Effectieve communicatie

Toegevoegde waarde van mijn aanpak

Teamcoaching werkt om de prestaties te verbeteren door reflectie en dialoog.

 • Ik coach het team om zelf het veranderproces te ontwerpen en uit te voeren.
 • Ik faciliteer een veilig leerplatform voor iedereen, verankerd in de dagelijkse praktijk.
 • Ik confronteer, spiegel, motiveer en geef vertrouwen gedurende het hele proces.
 • Ik stimuleer bestaande patronen te doorbreken en nieuwe manieren van samenwerken te integreren.
 • Ik begeleid bij de daadwerkelijke uitvoering.