Organisatie Coaching

Coaching toegepast in een bredere organisatiecontext.

Organisatiecoaching is erop gericht om het maximale uit een organisatie te halen. Centraal staat het meerdimensionaal benaderen van complexe organisatievraagstukken.

Als organisatiecoach help ik organisaties bij het zelf meerdimensionaal diagnosticeren van vraagstukken. Door te exploreren via verschillende aspecten van de bedrijfsvoering worden de onderliggende thema’s snel opgespoord. Deze vormen het aangrijpingspunt voor het vaststellen van de gewenste situatie: reële doelen die als een ervaringsgericht toekomstbeeld worden geformuleerd. Die doelen vormen de basis voor de organisatie bij het zelf ontwerpen van een gefocust veranderplan met slechts 2-3 sleutelonderwerpen. Wat urgent en belangrijk is in het dagelijkse werk fungeert hierbij als voertuig.

Deze vorm van coaching is een combinatie van organisatiekunde en coaching en richt zich op een organisatie als geheel. Het geeft een basis voor veranderstrategieën en coachingstrajecten voor teams en individuele personen. Het resultaat is een organisatie waarin de neuzen dezelfde kant op staan en waarin iedereen zich prettig voelt.