Over Peter

Na zijn studie bedrijfskundige informatica en informatiekunde, later aangevuld met het Baak Leiderschap Programma, verliep zijn eigen carrière langs verschillende lijn- en projectmanagementposities in uiteenlopende organisaties in bank en verzekeringswezen, ICT/Telecom, Dienstverlening, Overheid en Non-Profit. Zowel in vast dienstverband, gedetacheerd vanuit een bureau en als zelfstandig adviseur.

Met deze ervaring en zijn kennis heeft hij een bewezen staat van dienst bij het geven van strategische richting en operationele doorvertaling hiervan. Met name bij het ontwikkelen en coachen van individuen, teams en organisaties.

“We leven in een tijd van wezenlijke en veelomvattende verandering die zich steeds sneller voltrekt. Er is vooral focus op (korte termijn) winst en efficiency. Alle verandering richt zich op het systeem (de organisatie) en de mens wordt veelal gedwongen zich hieraan te conditioneren. De mens is ondergeschikt geraakt aan het systeem. Er ontstaat steeds meer vervreemding, onzekerheid en angst.”

Ik geloof dat er nieuw leiderschap nodig is om organisaties toekomstbestendig te veranderen vanuit eigen identiteit.

“In mijn aanpak tijdens het coachen laat ik je de verandering zoveel mogelijk zelf ontwerpen en uitvoeren. Zo breng ik een proces op gang waarin je (nieuwe) wegen leert vinden om richting te geven aan jezelf en je medewerkers en daardoor aan je organisatie.”

Waar kan ik jou mee helpen?